Aan: [naam + adres school]

T.a.v.: [naam schoolhoofd, locatiedirecteur of mentor]

Betreft: Deelname klimaatactie op vrijdag 29 november – Demonstratie TIJD PLAATS

[Woonplaats + datum]

Geachte [naam schoolhoofd, locatiedirecteur of mentor]

Misschien had u het al gehoord: over de hele wereld gaan mensen op 29 november actievoeren voor het klimaat! De groeiende internationale klimaatbeweging van scholieren en studenten roept dit keer iedereen op om mee te doen, ook de volwassenen dus. De aarde staat namelijk letterlijk en figuurlijk in brand. Wereldwijd zorgen temperatuurrecords voor grote problemen, langdurige droogte leidt tot enorme bosbranden, de poolkappen smelten veel sneller dan verwacht. We kunnen niet langer doen alsof er niets aan de hand is en op de oude voet doorgaan. 

Op veel plekken (ook in Nederland) is het klimaatbeleid nog steeds onvoldoende of te vaag om de doelen van het Parijsakkoord te halen. Ook met het nieuwe klimaatakkoord gaat de regering opnieuw haar juridisch bindende Urgenda-verplichting niet halen. Tegelijkertijd zijn er genoeg haalbare en betaalbare mogelijkheden. 

Als [organisatoren van de klimaatactie inonze woonplaats / leerlingen van deze school] maken we ons grote zorgen om deze situatie. Daarom willen we de hele school (leerlingen én docenten/medewerkers) oproepen om op vrijdag 29 november mee actie te voeren en om TIJDSTIP in LOCATIE massaal aanwezig te zijn. De actie en demonstratie vormen het hart van de dag, maar daarnaast zijn er natuurlijk meer dingen die op een school kunnen gebeuren (deel/estafettestakingen, klimaatlessen, etc.). We zouden heel graag overleggen wat het beste bij de school past en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen!

Een staking wordt vaak gezien als een politiek (links) signaal, en daarom zijn sommige openbare instellingen (waaronder scholen) huiverig om mee te doen. We willen er daarom op wijzen dat juist de (politiek neutrale) wetenschap de protesten wereldwijd voluit steunt. Bovendien is het voor jongeren die nog niet mogen stemmen een belangrijke gelegenheid om toch hun stem te laten horen en daarmee richting te geven aan hun toekomst. De tijd dringt en er is geen planeet B.

Ik hoop snel van u te horen. Alvast veel dank!

Met vriendelijke groet,

[jouw naam en evt. klas]

Telefoon:

Email:

PS Het stakingsrecht van leerlingen wordt niet vaak gebruikt en is daarom niet heel bekend. De leerplichtwet stelt het volgende (niet verbatim):

Een geheel leerplichtige scholier (t/m 16 jaar) mag alleen staken als hij een schriftelijk verzoek met argumenten heeft ingediend bij de schoolleiding en deze is goedgekeurd. Is het verzoek afgekeurd, dan kan de leerling toch staken als zijn ouders schriftelijk toestemming geven.

Een niet-geheel leerplichtige scholier (vanaf 17 jaar) mag altijd staken, als hij twee dagen van tevoren schriftelijk aan de schoolleiding heeft aangegeven dat hij dat gaat doen, met goede argumenten.